School1  533  800 School2  533  800 School3  600  800

Croeso i Ysgol Bro Brynach

 

 

"Cyrraedd Y Brig Yw Ein Nod"

 

Agorodd Ysgol Bro Brynach ym mis Medi 2004. Ysgol categori 1 yw hon, sydd yn darparu addysg i blant 3-11 oed o gymunedau Cwmbach, Henllan Amgoed, Llanboidy a Llangynin. Hyrwyddwn ddwyieithrwydd ac mae ein staff brwdfrydig yn ymroddedig i sicrhau fod y disgyblion yn datblygu i'w llawn potensial drwy ysgogi gweithgareddu a chyfleoedd dysgu a chwarae. Ein nod yw i arwain, annog, meithrin a darparu profiadau i'r holl ddisgyblion mewn awyrgylch hapus, gofalus a diogel.  

 

Digwyddiadau wythnos yma:

15/01/19 - Cyfarfod ffrindiau'r ysgol 3.30yp

 

 

 Image003 002

 

Diolch am eich ymateb i'r holiaduron. Rydym yn gwerthfawrogi eich barn er mwyn cyd-weithio i roi'r gorau i blant yn yr ysgol.

Canlyniadau'r holiaduron

 

Oherwydd problemau technegol tu hwnt i'n rheolaeth ni nid yw tudalen y calendr na'r llythyron yn ymddangos ar y wefan ar hyn o bryd. 

Dilynwch y linciau isod i ddarllen y llythyron perthnasol.

Clwb Celf

Bl 5 Llangrannog

Gweithdy Tablau

Cyfarfod Blynyddol Ffrindiau'r Ysgol

Adroddiad Blynyddol 2017-2018

Cofnodion Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol 11/09/18

Gwybodaeth PaCE

Gwasanaeth "wrap around"

 

 

Wrap Around

 

 


Ar werth: gwisg ysgol ail law mewn cyflwr da

 

 

Portal Logo J2e    School Beat Logo   Oxford Owl HeadingHwb Logo