School1  533  800 School2  533  800 School3  600  800

Croeso i Ysgol Bro Brynach

"Cyrraedd Y Brig Yw Ein Nod"

 

Agorodd Ysgol Bro Brynach ym mis Medi 2004. Ysgol categori 1 yw hon, sydd yn darparu addysg i blant 3-11 oed o gymunedau Cwmbach, Henllan Amgoed, Llanboidy a Llangynin. Hyrwyddwn ddwyieithrwydd ac mae ein staff brwdfrydig yn ymroddedig i sicrhau fod y disgyblion yn datblygu i'w llawn potensial drwy ysgogi gweithgareddu a chyfleoedd dysgu a chwarae. Ein nod yw i arwain, annog, meithrin a darparu profiadau i'r holl ddisgyblion mewn awyrgylch hapus, gofalus a diogel.  

 

Digwyddiadau wythnos yma: 

 

09/12/19 - Sioe Nadolig am 10yb a 6.30yp

                Imwneiddiadau ffliw                 

10/12/19 - Nofio 

13/12/19 - Diwrnod siwmperi Nadolig

15/12/19 - Canu carolau - Llanwinio

          

Dilynwch y linciau isod i ddarllen llythyron yr ysgol.

Diwrnodau HMS

Cinio Nadolig

Pantomeim 

Cefnogaeth ELSA

Aelodaeth yr Urdd

Llun Llanast

 Cylchlythyr yr Ysgol 

Trefniadau diwrnod ysgol

Gwybodaeth PaCE

Gwasanaeth "wrap around"

 

 

Wrap Around

 

 


Ar werth: gwisg ysgol ail law mewn cyflwr da

 

 

Portal Logo J2e    School Beat Logo   Oxford Owl HeadingHwb Logo