School1  533  800 School2  533  800 School3  600  800

Croeso i Ysgol Bro Brynach

"Cyrraedd Y Brig Yw Ein Nod"

 

Agorodd Ysgol Bro Brynach ym mis Medi 2004. Ysgol categori 1 yw hon, sydd yn darparu addysg i blant 3-11 oed o gymunedau Cwmbach, Henllan Amgoed, Llanboidy a Llangynin. Hyrwyddwn ddwyieithrwydd ac mae ein staff brwdfrydig yn ymroddedig i sicrhau fod y disgyblion yn datblygu i'w llawn potensial drwy ysgogi gweithgareddu a chyfleoedd dysgu a chwarae. Ein nod yw i arwain, annog, meithrin a darparu profiadau i'r holl ddisgyblion mewn awyrgylch hapus, gofalus a diogel.  

 

Digwyddiadau wythnos yma: 

11/11/19 - Imwneiddiadau ffliw

12/11/19 - Nofio

                Clwb coginio

13/11/19 - Ymweliad PC Kath

15/11/19 - Plant mewn angen

                 Chwaraeon gyda g Ysgol Beca

                

Dilynwch y linciau isod i ddarllen llythyron yr ysgol.

Pantomeim

Cwrdd Diolchgarwch a dyddiadau eraill

Llythyr Clwb Hwyl

 Clwb ar ôl ysgol

Cefnogaeth ELSA

Aelodaeth yr Urdd

Llun Llanast

 Cylchlythyr yr Ysgol

Trefniadau newydd ar gyfer mis Medi 2019

Trefniadau diwrnod ysgol

Gwybodaeth PaCE

Gwasanaeth "wrap around"

 

 

Wrap Around

 

 


Ar werth: gwisg ysgol ail law mewn cyflwr da

 

 

Portal Logo J2e    School Beat Logo   Oxford Owl HeadingHwb Logo