School1  533  800 School2  533  800 School3  600  800

Croeso i Ysgol Bro Brynach

"Cyrraedd Y Brig Yw Ein Nod"

 

Agorodd Ysgol Bro Brynach ym mis Medi 2004. Ysgol categori 1 yw hon, sydd yn darparu addysg i blant 3-11 oed o gymunedau Cwmbach, Henllan Amgoed, Llanboidy a Llangynin. Hyrwyddwn ddwyieithrwydd ac mae ein staff brwdfrydig yn ymroddedig i sicrhau fod y disgyblion yn datblygu i'w llawn potensial drwy ysgogi gweithgareddu a chyfleoedd dysgu a chwarae. Ein nod yw i arwain, annog, meithrin a darparu profiadau i'r holl ddisgyblion mewn awyrgylch hapus, gofalus a diogel.  

 

Digwyddiadau wythnos yma: 

Llun Llanast (cyfnod sylfaen - bydd angen dillad addas ac esgidiau glaw)

Gwener Gwyllt (CA2 - bydd angen dillad addas ac esgidiau glaw

 

Defnyddiwch y ddolen isod i gael gafael ar adnoddau defnyddiol.

Adnoddau - Resources (google.com)

 

 

       Wwdas Logo   Shelter Cymru Logo 300X156   Welsh Womens Aid Logo

 

Gweler gwybodaeth ddiweddaraf ar ap yr ysgol ac ar ein porthiad trydar.

Cofnodion cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol 02-05-22

Adroddiad Blynyddol i rieni 2020/2021

Cais am wyliau yn ystod y tymor

Adroddiad Blynyddol 2019/20

Cofnodion PTA 12-01-21

Cefnogaeth ELSA

Polisi Diogelu

Polisi Amddiffyn Plant

 Gwybodaeth PaCE

Gwasanaeth "wrap around"

 

Wrap Around

 

 School Beat Logo Hwb Logo


Ar werth: gwisg ysgol ail law mewn cyflwr da

 

 

       

Ysgol Bro Brynach , Llanboidy, Hendygwyn,Sir Gaerfyrddin, SA34 0EL | Ffôn:01994 448 268 | lemond3@hwbcymru.net