Cwrdd DiolchgarwchCynhaliwyd ein Cwrdd Diolchgarwch ar 19eg o Hydref yng Nghapel Trinity.

Disgyblion blwyddyn 6 arweiniodd y gwasanaeth gyda darlleniadau a gweddïau tra gwnaeth pob dosbarth rhoi diolch trwy gerdd a chân.

Morgans FightRoedd y casgliad eleni yn mynd tuag at Frwydr Morgan sydd yn codi arian i dalu am driniaeth i Morgan Hayes, bachgen 6 mlwydd oed o Hendy-gwyn sydd yn brwydro yn erbyn neuroblastoma cam bedwar.

Hoffwn ddiolch i bawb am eu cyfraniadau a wnaeth codi £345 at yr achos teilwng yma.

Diolch hefyd i'r Parch. Guto Llywelyn am annerch y plant ac i Mrs Merle Evans am chwarae'r organ i ni.

 

Morgans Fight (1)

 

Ysgol Bro Brynach , Llanboidy, Hendygwyn,Sir Gaerfyrddin, SA34 0EL | Ffôn:01994 448 268 | lemond3@hwbcymru.net